Naše služby

Bezplatné Wi-Fi připojení

1. Veřejné knihovny - mnoho knihoven nabízí bezplatné Wi-Fi připojení pro své návštěvníky. 2. Kavárny a restaurace - mnoho kaváren a restaurací nabízí zdarma Wi-Fi pro své zákazníky. 3. Obchodní centra - mnoho obchodních center má ve svých prostorách bezplatné Wi-Fi připojení pro návštěvníky. 4. Letiště - mnoho letišť poskytuje bezplatné Wi-Fi pro cest

Parkování zdarma

1. Městské parkoviště - některá města nabízejí možnost parkování zdarma na vyhrazených místech ve městě. 2. Nákupní centra - mnoho nákupních center má vyhrazené parkovací plochy pro zákazníky, kde lze parkovat zdarma. 3. Supermarkety - některé supermarkety nabízejí možnost parkování zdarma po dobu nákupu. 4. Restaurace - některé restaurace nabízejí parkování zdarma pro své z

Vytvořte si webové stránky zdarma!